Sık Sorulan Sorular

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509 ) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.

Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Basit Entegrasyon ile Özel Entegratör arasındaki fark nedir?

Basit entegrasyon’da mükellefler GİB portalını kullanır burada faturalar 6 ay muhafaza edilir ve daha sonra silinir. Mükellef faturalarının ve verilen posta kutusu yanıtlarının yedeğini kendi saklamak zorundadır. Ayrıca faturalarını GİB’e manuel gönderip, gelen faturalarını da portaldan indirip manuel olarak programa işlemesi gerekmektedir. Eğer GİB portalında faturalarını manuel olarak kesiyorsa fatura serisi GIB olmak zorundadır. Arabirim programı ile GİB’e gönderiyor ise fatura serisi FYS olmak zorundadır. Özel Entegratörde ise saklama hizmetini entegratör firma vermektedir. Faturalar arabirim programı ile otomatik olarak portala düşer faturalarınızın takibini anlık olarak arabirim programı üzerinden yapabilirsiniz. Fatura cevaplarını arabirim programı üzerinden yapabilirsiniz. Fatura serisini istediğiniz şekilde verebilirsiniz. İstediğiniz kadar fatura serisi tanımlayabilirsiniz. Her gün güncellenen e-fatura mükellefleri listesine anlık ulaşabilirisiniz. Bu sayede hata yapma şansı en aza indirgenmiş olur.

E-fatura ve E-arşiv mükellefi nasıl olunur?

Bir mükellef eğer E-arşiv kapsamına girmiş ise aynı zamanda E-fatura kullanıcısıda olur ve E-fatura mükelleflerine E-fatura kesmekle yükümlüdür. E-fatura mükellefi olmayan firmalara E-arşiv faturası keser, perakende satışlardaki müşterilerine de E-arşiv faturası keser(bu müşteriler E-fatura mükellefi değil ise). Bir mükellef yalnızca E-fatura mükellefi ise sadece E-fatura mükelleflerine E-fatura kesebilir. E-fatura mükellefi olmayan firmalara matbu fatura kesmelidir.

malatya rent a car malatya rent a car iletişim malatya rent a car havalimanı malatya rent a car sahibinden malatya rent a car firmaları malatya rent a car transporter malatya rent a car transporter malatya rent a car numaraları malatya rent a car fiyatları malatya rent a car cinayeti malatya rent a car enterprise malatya rent a car araba kiralama malatya rent a car filo kiralama malatya rent a car fahri kayahan malatya rent a car merkez malatya rent a car hizmetleri malatya oto kiralama malatya araç kiralama malatya oto kiralama fiyatları malatya oto kiralama yerleri malatya oto kiralama iletişim malatya oto kiralama numaraları malatya oto kiralama bmv malatya oto kiralama şirketleri malatya oto kiralama havalimanı malatya oto kiralama sahibinden malatya oto kiralama firmaları malatya oto kiralama telefon numarası